Muzeoblog

Prace Dynamiki: ścieżki edukacyjne w Fabryce Emalii Oskara Schindlera

Oddziały Muzeum Historycznego Miasta Krakowa dokumentujące dzieje Krakowa w okresie II wojny światowej, zostały połączone w Trasę Pamięci. W jej skład wchodzą muzea: Ulica Pomorska, Apteka pod Orłem i Fabryka czytaj więcej

15.01.2010


Muzeum AGD

Są w każdej kuchni, towarzyszą nam przez całe życie, świadczą o luksusie i kulturze technicznej, trudno wyobrazić sobie bez nich wykonywanie najprostszych czynności domowych – przedmioty z kategorii „AGD”, czyli Artykuły czytaj więcej

11.03.2009


Atak rzeczy, horror vacui czy wolność dla przedmiotu?

Nie wiem, czy można wypowiedzieć się zbornie wobec wszechogarniającego, wibrującego zjawiska, jakie obserwujemy ostatnio w wielu instytucjach muzealno-galeryjnych. Album Rzeczy Andrzeja Kramarza, wydany przez Muzeum Etnograficzne w Krakowie, wystawa Kwiaty czytaj więcej

04.02.2009


Dlaczego nie odwiedzę Muzeum Powstania Warszawskiego?

W tym przewrotnym pytaniu staram się postawić problem jedynego wzorca do naśladowania. Otóż tak się składa, że w bardzo wielu dyskusjach, rozmowach, wymianach dobrych praktyk i realizacji na temat „a jakie jest czytaj więcej

23.01.2009


Miasto kreatywne

W jesiennym numerze Res Publica Nowa można znaleźć artykuł Michała Penkali, Pochwała różnorodności – miasto kreatywne. Autor referuje koncepcję amerykańskiego socjologa Richarda Floridy o znaczeniu obecności twórczych, kreatywnych czytaj więcej

29.10.2008


Outsourcing w muzeach czyli wykorzystywanie zasobów zewnętrznych

Na blogu Musums Marketing, Dimitry van den Berg analizuje zagadnienie, które wydaje się być inspirujące dla poszukiwań możliwości funkcjonowania muzeów w gospodarce wiedzy. Autor wychodzi od pytania: czy muzeum czytaj więcej

14.10.2008


Are museums out of date in the modern world ?

Czy muzea stały się bezużyteczne we współczesnym świecie? Jaka może być filozofia działania muzeum w odniesieniu do współczesnego społeczeństwa obywatelskiego? Poparta przykładami próba odpowiedzi na powyższe pytania powstała w ramach zajęć czytaj więcej

02.09.2008


Muzeum a dom towarowy – jak posiąść eksponat?

Istnieją związki pomiędzy domem towarowym i muzeum. Członem pośredniczącym jest dla nich bazar. Nagromadzone w muzeum dzieła sztuki przypominają towary, które, prezentując się w wielkiej masie przechodniowi, budzą czytaj więcej

02.08.2008


Museo Virtual de Artes. Wirtualne muzeum sztuki.

Zwiedzając Museo Virtual de Artes poruszamy się po trójwymiarowej przestrzeni sal galeryjnych, oglądamy panoramy wnętrz z porozwieszanymi obrazami i poustawianymi rzeźbami. Klikając na poszczególne eksponaty przechodzimy w tryb przeglądania dzieł czytaj więcej

05.03.2008


Kultura pamięci, czyli Artura Schopenhauera wkład w rozumienie projektu „muzeum”

Cała nasza praca: innowacje, edukacja, muzeum, nowe wystawy, nowe projekty, społeczna aktywizacja, wynajdywanie pomysłów i idei do przetransponowania w „sztukę”, szlaki kulturowe i strony internetowe to być może wybieg. Przysłania czytaj więcej

02.03.2008