Muzeoblog

badania w kulturze

Muzeoblog

Serwis redagowany przez zespół Dynamiki Ekspozycji, poświęcony jest zjawiskom muzealnym. Prezentowane tu treści dotyczą innowacji w muzeach (o digitalizacji zbiorów czytaj na blogu „Wejdź Między Muzea”) i ich nowej roli wobec globalnych przemian społeczno gospodarczych. Jakie jest miejsce muzeum w gospodarce wiedzy? Przed jakimi szansami i zagrożeniami stają współcześnie muzea? Jak muzeum może stać się ważnym aktorem w społeczności lokalnej i przysłużyć się do jej rozwoju? Zapraszamy do wspólnego poszukiwania odpowiedzi na te pytania!

Dynamika Ekspozycji

U podstaw działania „Dynamiki Ekspozycji” leży przekonanie, że współczesne muzea są przede wszystkim miejscem spotkania człowieka z historią, sztuką i ideą. Zespół Dynamiki Ekspozycji organizuje dla muzealników i pracowników galerii warsztaty o szerokim zakresie tematycznym, od edukacji w muzeum po kwestie związane z aranżacją przestrzeni czy wizerunkiem instytucji. Opracowuje także koncepcje merytoryczne wystaw realizowanych przez MIK oraz współpracuje z muzeami, udzielając konsultacji i rekomendacji w zakresie tworzenia ekspozycji i ścieżek edukacyjnych.

Kolejnym obszarem działalności „Dynamiki Ekspozycji” jest redagowany przez jej pracowników Muzeoblog, dedykowany tematyce muzealnej, a zwłaszcza zjawiskom i przemianom w muzeach.